Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 25dm^2 = ... cm^2 ; 4200dm^2 = ... m^2 ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25dm2 = ……. cm2

    4200dm= …….m2

    37m5dm2 = …….dm2

b) \(\dfrac{3}{{10}}\)m2 = …….dm2

    50 000cm2 = …….m2

    21m50cm2 = …….cm2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi các đơn vị diện tích:

\(1{m^2} = 100d{m^2};\)             \(1d{m^2} = 100c{m^2}; \)              \(1{m^2} = 10000c{m^2};\)

Lời giải chi tiết:

a)  25dm2 = 2500cm2

     4200dm2  = 42m2

     37m5 dm2 = 3705dm2

b)  \(\dfrac{3}{{10}}\)m2 = 30dm2

     50 000cm2 = 5m2

     21m50cm2 = 210050cm2

Bài 2

Nối hình với tên tương ứng: 

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình vẽ đã cho rồi nối hình với tên tương ứng của nó.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Quan sát hình vẽ:


a) Viết tên các cặp cạnh song song: …….

b) Viết tên các cặp cạnh vuông góc: …….

Phương pháp giải:

Quán sát kĩ hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc và song song với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Các cặp cạnh song song: AE và BC.

b) Các cặp cạnh vuông góc: AB và AE; BA và BC.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Cho hình vuông và hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

Biết rằng hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng hình vuông MNPQ.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 32cm                                     B. 24cm

C. 20cm                                     D. 40cm

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy tổng của chiều dài và chiều rộng rồi nhân với 2.

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

- Muốn tính chiều rộng hình chữ nhật ta lấy diện tích chia cho chiều dài.

- Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông MNPQ là:

                 \(8 \times 8 = 64\,\,(c{m^2})\)

Vì hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng hình vuông MNPQ nên hình chữ nhật ABCD có diện tích là \(64c{m^2}\).

Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là:

                 \(64:16 = 4\,\,(cm)\)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

                \((16 + 4) \times 2 = 40\,\,(cm)\)

                                     Đáp số: \(40cm\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 34 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài