Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào ô trống cho thích hợp :

Đọc

Viết

Ba trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông

 

Chín nghìn năm trăm ki-lô-mét vuông

 

 

707km2

 

503 000km2

Phương pháp giải:

Đọc (hoặc viết) số đo diện tích trước rồi đọc (hoặc viết) tên đơn vị đo diện tích sau.

Lời giải chi tiết:

Đọc

Viết

Ba trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông

325km2

Chín nghìn năm trăm ki-lô-mét vuông

9500km2

Bảy trăm linh bảy ki-lô-mét vuông

707km2

Năm trăm linh ba nghìn ki-lô-mét vuông

503 000km2

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1km2 = ……. m2

    13km2 = ……. m2

    1 000 000m2 = ……. km2

    7 000 000m2 = ……. km2

b) 1m2 = ……. dm2

    4m32dm2 = ……. dm2

    1dm2 = ……. cm2

    96dm2  3cm2 = ……. cm2

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất: 1km2 = 1000000m; 1m2 = 100dm2 ;  1dm2 = 100cm2.

Lời giải chi tiết:

a) 1km2 = 1 000 000m2

    13km2 = 13 000 000m2

    1 000 000m2 = 1km2

    7 000 000m2 = 7km2

b) 1m2 = 100dm2

    4m32dm2 = 432dm2

    1dm2 = 100cm2

    96dm2 3cm2 = 9603cm2

Bài 3

Cho biết diện tích của ba tỉnh Việt Nam (theo số liệu thống kê năm 2011) như sau:

Tỉnh

Thừa Thiên - Huế

Thanh Hóa

Khánh Hòa

Diện tích

5033km2

11132km2

5218km2

Viết tên các tỉnh trên theo thứ tự diện tích từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

So sánh số đo diện tích của ba tỉnh Việt Nam rồi sắp xếp theo thứ tự diện tích từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 5033km< 5218km< 11 132km

Do đó, các tỉnh đã cho được sắp xếp theo thứ tự diện tích từ bé đến lớn là Thừa Thiên - Huế ; Khánh Hòa ; Thanh Hóa.

Bài 4

Biểu đồ dưới đây cho biết số tiền mà khối lớp bốn đã quyên góp để ủng hộ các bạn ở vùng bị lũ lụt:

Dựa vào biểu đồ trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Lớp quyên góp được số tiền nhiều nhất là: …….

b) Cả ba lớp đã quyên góp được số tiền là: …….

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm số tiền mà mỗi lớp quyên góp được, từ đó so sánh để tìm lớp nào quyên góp được nhiều tiền nhất.

Số tiền ba lớp quyên góp được  = số tiền lớp 4A quyên góp + số tiền lớp 4B quyên góp + số tiền lớp 4C quyên góp.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát biểu đồ ta có: lớp 4A quyên góp được 830 000 đồng, lớp 4B quyên góp được 890 000 đồng và lớp 4C quyên góp được 790 000 đồng.

Mà: 790 000 đồng < 830 000 đồng < 890 000 đồng.

Do đó lớp 4B quyên góp được nhiều tiền nhất.

b) Cả ba lớp quyên góp được số tiền là:

830 000 + 890 000 + 790 000 = 2 510 000 (đồng)

Vậy:

a) Lớp quyên góp được số tiền nhiều nhất là lớp 4B.

b) Cả ba lớp đã quyên góp được số tiền là 2 510 000 đồng.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 19 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài