Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 34, 35

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 27 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 34, 35 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Tô màu vào các hình thoi : ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5

Tô màu vào các hình thoi: 

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Hình thoi có bốn cạnh ……..

b) Hình thoi có hai đường chéo …….. với nhau và cắt nhau tại ……..

c) Hình thoi có các cặp cạnh đối diện ……..

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về hình thoi để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

b) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

c) Hình thoi có các cặp cạnh đối diện song song với nhau.

Bài 7

Trong hình thoi ABCD có AC = 12cm, BD = 5cm. Tính diện tích hình thoi ABCD.


Phương pháp giải:

Hình thoi đã cho có hai đường chéo là AC và BD . Để tính diện tích hình thoi ta lấy tích độ dài hai đường chéo chia cho \(2\).

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thoi ABCD là:

\(\dfrac{12 \times 5}{2} = 30\;\left( {c{m^2}} \right)\)  

                Đáp số: \(30{m^2}\).

Bài 8

Tìm trong hình sau 1 hình thoi rồi tô màu vào hình thoi đó:

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. 

Lời giải chi tiết:

Vui học

Tuệ Anh rất thích hình thoi, sau khi tìm hiểu nhiều mẫu trang trí có hình thoi, Tuệ Anh quyết định tự thiết kế mẫu trang trí cho mình. 

Em hãy vẽ một mẫu trang trí có hình thoi để gợi ý giúp bạn Tuệ Anh.

Phương pháp giải:

Em tự suy nghĩ và vẽ mẫu trang trí theo ý thích của mình.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 27 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài