Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Đánh dấu (×) vào ô trống dưới hình vẽ biểu diễn phân số bằng 1/3 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đánh dấu (×) vào ô trống dưới hình vẽ biểu diễn phân số bằng \(\dfrac{1}{3}\):

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ để tìm phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

 Phân số chỉ phần đã tô màu của các hình từ trái sang phải lần lượt là \(\dfrac{2}{5}\;;\;\)\(\dfrac{2}{3}\;;\;\)\(\dfrac{1}{4}\;;\;\)\(\dfrac{1}{3}.\)

Vậy ta có kết quả như sau : 

Bài 2

Viết phân số rồi điền dấu (>; <; =) thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Trong hai phân số có cùng mẫu số:

+) Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(\dfrac{3}{5} \ldots \dfrac{2}{5}\)                \(\dfrac{5}{{7}} \ldots \dfrac{6}{{7}}\)
b) \(\dfrac{{17}}{{11}} \ldots \dfrac{{19}}{{11}}\)               \(\dfrac{{22}}{{28}} \ldots \dfrac{{12}}{{28}}\)
c) \(\dfrac{{21}}{{20}} \ldots 1\)               \(\dfrac{12}{13} \ldots 1\)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

* Trong hai phân số có cùng mẫu số:

+) Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

* - Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.

  - Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{5} > \dfrac{2}{5}\)                \(\dfrac{5}{{7}} < \dfrac{6}{{7}}\)
b) \(\dfrac{{17}}{{11}} < \dfrac{{19}}{{11}}\)               \(\dfrac{{22}}{{28}} >\dfrac{{12}}{{28}}\)
c) \(\dfrac{{21}}{{20}} > 1\)               \(\dfrac{12}{13} < 1\)

Bài 4

Trong các phân số: \(\dfrac{1}{3};\dfrac{3}{5};\dfrac{5}{4};\dfrac{7}{{8}};\dfrac{{11}}{{8}};\dfrac{{16}}{{17}};\dfrac{234}{123}\)

Các phân số lớn hơn \(1\) là: ………

Các phân số bé hơn \(1\) là: ………

Phương pháp giải:

- Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn \(1\).

- Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn \(1\). 

Lời giải chi tiết:

Các phân số lớn hơn \(1\) là: \(\dfrac{5}{4}\,\,;\,\,\,\dfrac{11}{8}\,\,;\,\,\,\dfrac{234}{123}\).

Các phân số bé hơn \(1\) là: \(\dfrac{1}{3}\,\,;\,\,\,\dfrac{3}{{5}}\,\,;\,\,\,\dfrac{{7}}{{8}}\,\,;\,\,\,\dfrac{{16}}{{17}}\). 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Tuần 22 - Cùng em học Toán 4
list
close
Gửi bài Gửi bài