Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 8, 9 - Tuần 2 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8, 9 - Tiết 1. Các số có sáu chữ số - Tuần 2 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Viết số; phân tích số hoặc đọc số dựa vào các thông tin đã cho trong bảng.

Giải chi tiết:

Bài 2

Viết cách đọc các số ghi giá tiền của các mặt hàng dưới đây:

Phương pháp giải:

Đọc số tròn nghìn đã cho.

Giải chi tiết:

299 000đ: Hai trăm chín mươi chín nghìn đồng.

255 000 đ: Hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng.

193 000 đ: Một trăm chín mươi ba nghìn đồng.

705 000 đ: Bảy trăm linh năm nghìn đồng.

Bài 3

Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Xác định hàng của chữ số 6 và chữ số 4 trong mỗi số.

Chú ý thứ tự các hàng của số có 6 chữ số theo thứ tự từ trái sang phải là:

Giải chi tiết:

Bài 4

Viết số thich hợp vào chỗ chấm:

a) 500000; 600000; 700000; ……; ……

b) 230000; 240000; 250000; ……; ……

c) 861563; 861564; 861565; ……; ……

Phương pháp giải:

a/ Đếm xuôi cách 100 000 đơn vị rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

b/ Đếm xuôi cách 10 000 đơn vị rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

c/ Đếm xuôi cách 1 đơn vị rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

a/ 500 000; 600 000; 700 000; 800 000; 900 000.

b/ 230 000; 240 000; 250 000; 260 000; 270 000.

c/ 861 563; 861 564; 861 565; 861 566; 861 567.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài