Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 59, 60 - Tuần 16 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 - Tiết 1. Thương có chữ số 0 - Tuần 16 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

25075 : 25

68272 : 34

45024 : 42

Phương pháp: 

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải: 

 

Câu 2. Tìm x:

\(x \times 26 = 2730\)

\(3708:x = 12\)

Phương pháp:

- Xác định vị trí của x rồi tìm x theo các quy tắc:

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+ Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.                      

Cách giải: 

\(\begin{array}{l}x \times 26 = 2730\\x = 2730:26\\x = 105\end{array}\)

\(\begin{array}{l}3708:x = 12\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 3708:12\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 309\end{array}\)

Câu 3. Người ta xếp các quả táo vào hộp, mỗi hộp xếp được 12 quả táo. Hỏi có 110 quả táo thì xếp được tất cả bao nhiêu hộp và còn dư mấy quả táo ?

Phương pháp: 

Thực hiện phép chia 110 : 12. Thương trong phép chia đó chính là số hộp xếp được và số dư chính là số quả còn dư.

Cách giải: 

Ta có:  110 : 12 = 9 dư 2.

Vậy nếu có 110 quả táo thì ta xếp được tất cả 9 hộp và còn dư 2 quả táo.

Câu 4: có một lượng gạo đóng vào 140 bao nhỏ, mỗi bao chứa 25kg gạo. Hỏi với lượng gạp đó đem đóng vào các bao to, mỗi bao chứa gấp đôi lượng gạo trong bao nhỏ thì được tất cả bao nhiêu bao to?

Phương pháp: 

- Tính lượng gạo có trong 1 bao to ta lấy lượng gạo có trong bao nhỏ nhân với 2.

- Tính tổng số gạo ta lấy lượng gạo có trong 1 bao nhỏ nhân với số bao nhỏ.

- Tính số bao to ta lấy tổng số gạo chia cho lượng gạo có trong 1 bao to.

Cách giải:

Mỗi bao to chứa được số ki-lô-gam gạo là:

            25 × 2 = 50 (kg)

Có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

            25 × 140 = 3500 (kg)

Có tất cả số bao to được chia là:

            3500 : 50 = 70 (bao)

                            Đáp số: 70 bao.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải