Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 56 - Tuần 15 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 - Tiết 1. Chia hai số có số tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số - Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

560 : 70

6300 : 90

42000 : 600

Phương pháp: 

Xóa một hoặc hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia rồi chia như bình thường.

Cách giải: 

 

Câu 2. Đặt tính rồi tính

828 : 16

722 : 38

505 : 53

Phương pháp:

Đặt tính và tính phép chia cho số có hai chữ số.

Cách giải: 

 

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Phương pháp: 

Thực hiện các phép chia rồi so sánh với kết quả đã cho và điền Đ hoặc S vào ô trống.

Cách giải: 

a/ 665 : 19 = 35

b/ 2444 : 47 = 52

c/ 1668 : 45 = 37 (dư 3)

d/ 1499 : 65 = 23 (dư 4)

Thứ tự cần điền vào ô trống lần lượt là: a) Đ; b) S; c) Đ; d) S.

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Thực hiện phép tính 6396 : 52 được kết quả là:

A. 121 (dư 4)                B. 122 (dư 52)

C. 123                          D. 121

Phương pháp: 

Làm tính chia rồi chọn đáp án đúng nhất.

Cách giải:

 6396 : 52 = 123

Đáp án cần chọn là C.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải