Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 56 - Tuần 15 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 - Tiết 1. Chia hai số có số tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số - Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

\(560 : 70\)                          \(6300 : 90\)                          \(42000 : 600\)

Phương pháp giải:

Xóa một hoặc hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia rồi chia như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính

\(828 : 16\)                         \(722 : 38\)                              \(505 : 53\)

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép chia cho số có hai chữ số.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép chia rồi so sánh với kết quả đã cho và điền Đ hoặc S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) 665 : 19 = 35

b) 2444 : 47 = 52

c) 1668 : 45 = 37 (dư 3)

d) 1499 : 65 = 23 (dư 4)

Thứ tự cần điền vào ô trống lần lượt là: a) Đ ;     b) S ;      c) Đ ;          d) S.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Thực hiện phép tính 6396 : 52 được kết quả là:

A. 121 (dư 4)                                            B. 122 (dư 52)

C. 123                                                      D. 121

Phương pháp giải:

Làm tính chia rồi chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

6396 : 52 = 123

Đáp án cần chọn là C.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 15 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài