Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 54, 55 - Tuần 14 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 - Tiết 2. Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số - Tuần 14 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

6636 : 6

60327 : 9

351515 : 5

Phương pháp: 

Đặt tính rồi thực hiện phép chia.

Cách giải: 

 

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức sau bằng hai cách:

347535 : (5 x 9)

Phương pháp:

- Cách 1: Tính theo thứ tự trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Lấy số chia đó chia cho 5 rồi chia tiếp cho 9.

Cách giải: 

Cách 1: 347 535 : (5 x 9)

            = 347535 : 45

            = 7723

Cách 2: 347 535 : 5 : 9

            = 69 507 : 9

            = 7723

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 280 x 71 : 14

b) 125 x 88 : 11

Phương pháp: 

Thay đổi thứ tự thực hiện các phép tính để tìm giá trị của biểu thức nhanh nhất.

Cách giải: 

a/ 280 x 71 : 14

= 280 : 14 x 71

= 20 x 71 = 1420

b/ 125 x 88 : 11

= 125 x 8

= 1000

Câu 4. Một con sư tử ở vườn bách thú ăn hết 8kg thịt mỗi ngày. Theo em 748kg thịt có đủ cho 3 con sư tử ăn cả tuần không ? Tại sao ?

Phương pháp: 

- Tìm số ki-lô-gam thịt ba con sư tử ăn được trong một ngày.

- Tìm số ki-lô-gam thịt cần có để đủ cho 3 con sư tử ăn cả tuần không bằng cách lấy số vừa tìm được nhân với 7.

- So sánh số vừa tìm được với 748kg rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Cách giải:

 Mỗi ngày ba con sư tử ăn hết số ki-lô-gam thịt là:

8 x 3 = 24 (kg)

Một tuần ba con sư tử ăn hết số ki-lô-gam thịt là:

24 x 7 = 168 (kg)

Vì 168kg < 748kg nên 748kg thịt đủ cho 3 con sư tử ăn cả tuần.

Vui học

Quan sát hình 1, hình 2, hình 3, vẽ hình 4 cho thích hợp:

Phương pháp: 

Xác định quy luật của các hình đã cho rồi vẽ tiếp vào hình thứ tư.

Cách giải: 

Hình thứ tư có dạng là:

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải