Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 40, 41 - Tuần 10 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 - Tiết 1. Luyện tập chung - Tuần 10 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp: 

Nhìn hình đã cho, xác định số góc nhọn, góc vuông, góc tù trong mỗi hình rồi điền Đ hoặc S vào chỗ trống.

Cách giải: 

Hình tam giác OPQ có 1 góc vuông (Đúng)

Hình tam giác MNP có 1 góc vuông (Đúng)

Hình tam giác DEG có 1 góc tù (Đúng)

Hình tam giác ABC có 3 góc nhọn (Sai).

Câu 2.

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, BC = 3 cm

……

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

hình chữ nhật ABCD (hình vừa vẽ được ở trên) có:

- Chu vi là…….cm

- Diện tích là………cm2

Phương pháp:

- Dùng ê ke vẽ hình chữ nhật có các cạnh bằng độ dài cho trước.

- Chu vi của hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

-  Diện tích của hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Cách giải: 

a/ 

b/ Chu vi của hình chữ nhật là:

(4 + 3) x 2 = 14 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (cm2).

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

510968 + 474071           679465 + 436629

………                                    ………

………                                    ………

………                                    ………

Phương pháp: 

- Đặt tính: Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng, trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải:  

Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 18m. Chiều dài hơn chiều rộng 4m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó.

Phương pháp: 

- Nửa chu vi hình chữ nhật bằng tổng của chiều dài và chiều rộng.

- Tìm chiều dài và chiều rộng bằng cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

- Tính diện tích của hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài  nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Cách giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(18 + 4) : 2 = 11 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

11 – 4 = 7 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

11 x 7 = 77 (m2)

        Đáp số: 77 m2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải