Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 34, 35 - Tuần 9 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 - Tiết 1. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Dùng ê ke để kiểm tra rồi đánh dấu (x) vào ô trống dưới hai đường thẳng vuông góc với nhau:

                 

Phương pháp: 

Dùng ê ke kiểm tra rồi đánh dấu vào ô trống dưới hai đường thẳng vuông góc.

Cách giải: 

                                                                         

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

 

Hình vuông ABCD có: ….. cặp cạnh góc vuông với nhau.

Đó là: ….

Phương pháp:

Kiểm tra các cặp cạnh vuông góc với nhau bằng ê ke rồi liệt kê vào chỗ trống.

Cách giải: 

Hình vuông ABCD có 4 cặp cạnh vuông góc với nhau.

Đó là: AB và BC; BC và CD; CD và DA; DA và AB.

Câu 3. Khoanh tròn vào chữ dưới hai đường thẳng song song:

 

Phương pháp: 

Xác định các đường thẳng song song rồi khoanh tròn vào đáp án A; B; C; D thích hợp.

Cách giải: 

Hai đường thẳng song song là hình của đáp án C.

Câu 4. Cho hình chữ nhật ABCD. Viết tên các cặp cạnh song song với nhau.

Phương pháp: 

Liệt kê các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật ABCD.

Cách giải:

 Hình chữ nhật ABCD có các cặp cạnh song song với nhau là:

+) Cạnh AB song song với cạnh CD.

+) Cạnh AD song song với cạnh BC.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải