Giải câu 7 trang 76 SBT địa 11

Giải câu 7 trang 76 sách bài tập Địa lí 11, Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ đồ: dân số đông, dân số trẻ, đa dân tộc, đa tôn giáo, lực lượng lao động đông, dân cư phân bố không đều.

Đề bài

Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ đồ: dân số đông, dân số trẻ, đa dân tộc, đa tôn giáo, lực lượng lao động đông, dân cư phân bố không đều.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức dân cư và xã hội Đông Nam Á - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài