Giải câu 4 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Điều kiện tự nhiên nào dưới đây quy định đặc điểm nông nghiệp của Đông Nam Á là “nền nông nghiệp nhiệt đới”?

Đề bài

Điều kiện tự nhiên nào dưới đây quy định đặc điểm nông nghiệp của Đông Nam Á là “nền nông nghiệp nhiệt đới”?

A. khí hậu nóng ẩm.

B. hệ đất trồng phong phú.

C. mạng lưới sông ngòi dày đặc.

D. địa hình đồng bằng có diện tích lớn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tự nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khí hậu là nhân tố tác động trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật, quy định tính chất nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta.

Chọn A.

Loigiaihay.com

 • Giải câu 5 trang 75 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 75 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Hãy đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á rồi ghi nội dung vào bảng sau

 • Giải câu 6 trang 76 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 76 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 76 sách bài tập Địa lí 11, Thiên tai có tác động lớn nhất đến khu vực Đông Nam Á là

 • Giải câu 7 trang 76 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 76 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 76 sách bài tập Địa lí 11, Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ đồ: dân số đông, dân số trẻ, đa dân tộc, đa tôn giáo, lực lượng lao động đông, dân cư phân bố không đều.

 • Giải câu 3 trang 75 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 75 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải