Giải câu 4 trang 75 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 11, Điều kiện tự nhiên nào dưới đây quy định đặc điểm nông nghiệp của Đông Nam Á là “nền nông nghiệp nhiệt đới”?

Đề bài

Điều kiện tự nhiên nào dưới đây quy định đặc điểm nông nghiệp của Đông Nam Á là “nền nông nghiệp nhiệt đới”?

A. khí hậu nóng ẩm.

B. hệ đất trồng phong phú.

C. mạng lưới sông ngòi dày đặc.

D. địa hình đồng bằng có diện tích lớn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tự nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khí hậu là nhân tố tác động trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật, quy định tính chất nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta.

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài