Giải câu 2 trang 68 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 68 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào biểu đồ cho biết nhận định nào dưới đây đúng.

Đề bài

Cho biểu đồ sau:

Dựa vào biểu đồ cho biết nhận định nào dưới đây đúng.

A. GDP của Trung Quốc tăng qua các năm.

B. GDP của Trung Quốc tăng giảm không đều qua các năm.

C. GDP của Trung Quốc tăng qua các giai đoạn, trong đó giai đoạn 2010 – 2014 tăng chậm nhất.

D. GDP của Trung Quốc tăng qua các giai đoạn, trong đó giai đoạn 1995 – 2000 tăng nhanh nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Qua biểu đồ, ta thấy:

GDP của Trung Quốc tăng liên tục qua các năm. Giai đoạn 2010 – 2014 tăng nhanh nhất (tăng thêm 4661,2 tỉ USD), tiếp đến là giai đoạn 2004 – 2010 (4390,7 tỉ USD) và giai đoạn 1995 – 2000 tăng chậm nhất (383,1 tỉ USD).

Chọn: A

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tiết 2. Kinh tế
 • Giải câu 3 trang 68 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 68 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 68 sách bài tập Địa lí 11, Từ năm 1994, Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới với nội dung chủ yếu là

 • Giải câu 4 trang 69 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 69 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 69 sách bài tập Địa lí 11, Điền nội dung thích hợp vào bảng

 • Giải câu 5 trang 70 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 70 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 70 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp Trung Quốc là

 • Giải câu 6 trang 70 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 70 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 70 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào hình dưới đây, nhận xét và giải thích sự khác nhau về phân bố sản xuất nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải