Giải câu 2 trang 68 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 68 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào biểu đồ cho biết nhận định nào dưới đây đúng.

Đề bài

Cho biểu đồ sau:

Dựa vào biểu đồ cho biết nhận định nào dưới đây đúng.

A. GDP của Trung Quốc tăng qua các năm.

B. GDP của Trung Quốc tăng giảm không đều qua các năm.

C. GDP của Trung Quốc tăng qua các giai đoạn, trong đó giai đoạn 2010 – 2014 tăng chậm nhất.

D. GDP của Trung Quốc tăng qua các giai đoạn, trong đó giai đoạn 1995 – 2000 tăng nhanh nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Qua biểu đồ, ta thấy:

GDP của Trung Quốc tăng liên tục qua các năm. Giai đoạn 2010 – 2014 tăng nhanh nhất (tăng thêm 4661,2 tỉ USD), tiếp đến là giai đoạn 2004 – 2010 (4390,7 tỉ USD) và giai đoạn 1995 – 2000 tăng chậm nhất (383,1 tỉ USD).

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Tiết 2. Kinh tế
Gửi bài