Giải câu 1 trang 71 SBT địa 11

Giải câu 1 trang 71 sách bài tập Địa lí 11, a) Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới và điền vào bảng sau:

Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: tỉ USD)

a) Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới và điền vào bảng sau:

TỈ TRỌNG GDP CỦA TRUNG QUỐC (Đơn vị: %)

b) Nhận xét

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a)

TỈ TRỌNG GDP CỦA TRUNG QUỐC (Đơn vị: %)

 b) Nhận xét:

- Tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóp góp vào GDP của thế giới tăng qua các năm: từ 1,93% - 1985 đến 13,7% - 2014.

- GDP của Trung Quốc tăng nhanh. Từ năm 1985 – 2014, GDP của Trung Quốc tăng 44,8 lần; trong khi thế giới chỉ tăng 6,3 lần.

Như vậy, nền kinh tế Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới và Trung Quốc dần trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài