Bài 8 trang 43 SBT sử 6

Giải bài tập 8 trang 43 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương

Đề bài

Em hãy vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nước Âu Lạc ra đời

Lời giải chi tiết

Sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 14: Nước Âu Lạc
Gửi bài