Bài 8 trang 118 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 118 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 73 (hình 66 SGK). Không vẽ giao điểm của a, b hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M...

Đề bài

Cho hình 73 (hình 66 SGK).  Không vẽ giao điểm của \(a, b\) hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm \(M.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng bài 69 trang 88 SGK Toán 7 tập 2.

Ba đường cao trong tam giác cùng đi qua một điểm.

Lời giải chi tiết

- Vẽ đường thẳng qua \(M\) vuông góc với \(a\) tại \(K\), cắt \(b\) tại \(B.\)

- Vẽ đường thẳng qua \(M\) vuông góc với \(b\) tại \(H\), cắt \(a\) tại \(A.\)

- Vẽ đường thẳng \(c\) qua \(M\) vuông góc với \(AB.\)

Khi đó đường thẳng \(c\) đi qua \(M\) và giao điểm của hai đường \(a, b\) đã cho (h. 74)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài