Bài 7 trang 69 SBT sử 6

Giải bài tập 7 trang 69 sách bài tập Lịch sử 6. Hình ảnh trên có tên gọi là gì? là thành tựu văn hóa của dân tộc nào?

Đề bài

 

Hình ảnh trên có tên gọi là gì? là thành tựu văn hóa của dân tộc nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết

 Khu thánh địa Mĩ Sơn ở Quảng Nam của dân tộc Chăm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài