Bài 7 trang 104 SBT sử 8

Giải bài tập 7 trang 104 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương. Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?

- Nhận xét: ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 6. Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 – 1914)

Lời giải chi tiết

 

Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương


* Nhận xét: 

- Tổ chức bộ máy cai trị chặt chẽ, bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối

- Có sự kết hợp giữa Nhà nước thực dân và chính quyền phong kiến

=> Nhà nước thuộc địa nửa phong kiến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 6 trang 103 SBT sử 8

  Bài 6 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động

 • Bài 5 trang 103 SBT sử 8

  Bài 5 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Các chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam

 • Bài 4 trang 103 SBT sử 8

  Bài 4 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

 • Bài 3 trang 103 SBT sử 8

  Bài 3 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Gửi bài tập - Có ngay lời giải