Bài 6 trang 38 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang

Đề bài

Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang: 

- Sự ra đời của nhà nước Văn Lang chứng tỏ quốc gia - dân tộc Việt Nam được hình thành sớm, có truyền thống lâu đời...

- Tạo tiền đề về vật chất và tinh thần quan trọng cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc ở thời kì sau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 12: Nước Văn Lang
Gửi bài