Bài 6 trang 10 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã ?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? 

Lời giải chi tiết

Xã hội nguyên thủy tan rã khi:

- Công cụ bằng kim loại xuất hiện, làm cho năng suất lao động tăng => xuất hiện của cải dư thừa thường xuyên.

- Một số người do khả năng lao động hoặc do chiếm đoạt của dư thừa trở nên giàu có. Những người trong thị tộc giờ đây không thể làm chung, hưởng chung.

=> Xã hội nguyên thủy dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3: Xã hội nguyên thủy
Gửi bài