Giải bài 5 trang 94 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 5 trang 94 vbt Địa lí 6, Thực vật, động vật

Đề bài

Thực vật, động vật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh vật - Xem chi tiết

- Ảnh hưởng của con người đến sinh vật - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập: Ôn tập chương II
Gửi bài