Bài 5 trang 48 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 48 sách bài tập Lịch sử 6. Những thành tựu mà thời đại Văn Lang - Âu Lạc để lại cho đời sau

Đề bài

Hãy nối ô ở giữa với các ô bên phải và bên trái cho phù hợp, qua đó làm rõ những thành tựu mà thời đại Văn Lang - Âu Lạc để lại cho đời sau. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức bài 12. Nước Văn Lang, bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang bài 14+15. Nước Âu Lạc

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài