Bài 5 trang 45 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 45 sách bài tập Lịch sử 6. Nguyên nhân thành công và thất bại của An Dương Vương

Đề bài

Em hãy trình bày ngắn gọn nguyên nhân thành công và nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của An Dương Vương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 5. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?

Lời giải chi tiết

- Nguyên nhân thành công: Quân dân Âu Lạc đoàn kết, có vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng cảm.

- Nguyên nhân thất bại: Nội bộ mất đoàn kết, An Dương Vương chủ quan, khinh địch, không đề phòng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài