Bài 5 trang 40 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 40 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khái quát về tình hình xã hội thời Văn Lang

Đề bài

Hãy khái quát về tình hình xã hội thời Văn Lang

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có gì mới?

Lời giải chi tiết

Khái quát về tình hình xã hội thời Văn Lang:

- Chia thành nhiều tầng lớp xã hội khác nhau: người quyền quý, dân tự do, nô tì,...

- Sự phân biệt giữa các tầng lớp chưa sâu sắc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài