Bài 44.4 Trang 53 SBT Hóa học 9

Giải bài 44.4 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

Quảng cáo

Đề bài

Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

A. hai nguyên tử cacbon.

B. sáu nguyên tử hiđro.

C. nhóm -OH.

D. hai nguyên tử cacbon và sáu nguyên tử hiđro.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết rượu etylic. Tại đây

Lời giải chi tiết

Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có nhóm -OH

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 44: Rượu etylic
Gửi bài