Bài 4 trang 7 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6. Theo em, âm lịch và dương lịch khác nhau ở những điểm nào ?

Đề bài

Theo em, âm lịch và dương lịch khác nhau ở những điểm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Người xưa đã tính thời gian như thế nào?

Lời giải chi tiết

Âm lịch và dương lịch khác nhau về cách tính thời gian trong năm: Dương lịch dựa vào chu kỳ vòng quay của Trái Đất quanh Mặt Trời nên chính xác hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài