Bài 4 trang 45 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 45 sách bài tập Lịch sử 6. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào

Đề bài

Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 5. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?

Lời giải chi tiết

Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh:

- Bị Triệu Đà chia rẽ nội bộ: các tướng giỏi như Cao Lỗ, Nồi Hầu phải bỏ về quê.

- An Dương Vương do không đề phòng, lại mất hết tướng giỏi, nên bị thất bại nhanh chóng trước cuộc tấn công xâm lược của Triệu Đà năm 179 TCN.

=> Nhà nước Âu Lạc sụp đổ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài