Bài 4 trang 38 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó

Đề bài

Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh mà em đã được đọc nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức từ văn học và xem lại mục 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải chi tiết

Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh nói lên hoạt động trị thủy của nhân dân thời đó.

Thời Văn Lang, nông nghiệp lúa nước ở vùng ven sông là cơ sở kinh tế chủ yếu. Vậy muốn bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hằng năm nhân dân ta đã phải đắp đất ngăn nước, chống lũ lụt, bảo vệ xóm làng, mùa màng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 12: Nước Văn Lang
Gửi bài