Bài 4 trang 32 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6. Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa quan trọng như thế nào

Đề bài

Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Thuật luyện kim được phát minh như thế nào?

Lời giải chi tiết

Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa quan trọng: 

- Tạo ra nguồn nguyên liệu mới khá cứng dùng để làm công cụ, vật dụng sản xuất, có thể thay thế đồ đá.

- Đúc được nhiều loại hình công cụ, dụng cụ khác nhau.

- Công cụ nhẹ, gọn hơn, sắc bén hơn, từ đó đạt năng suất lao động cao hơn nhiều so với công cụ đá.

⟹ Việc phát minh ra thuật luyện kim đã làm thay đổi sức sản xuất, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, đưa con người ra khỏi thời nguyên thủy, bước sang thời đại văn minh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài