Bài 3 trang 7 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền con số chính xác vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Đề bài

Hãy điền con số chính xác vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

1. Khởi nghĩa Lý Bí nổ ra năm 542, cách ngày nay ... năm.

2. Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra năm 248, cách ngày nay ... năm.

3. Năm 1418 là năm thuộc thế kỉ ...

4. Năm 1750 TCN là năm thuộc thế kỉ ...

5. Năm 728 TCN là năm thuộc thiên niên kỉ ...

6. Năm 2009 là năm thuộc thiên niên kỉ ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử, tính toán.

Lời giải chi tiết

1. Khởi nghĩa Lý Bí nổ ra năm 542, cách ngày nay (2020) 1478 năm.

2. Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra năm 248, cách ngày nay (2020) 1772 năm.

3. Năm 1418 là năm thuộc thế kỉ XV.

4. Năm 1750 TCN là năm thuộc thế kỉ XVIII TCN.

5. Năm 728 TCN là năm thuộc thiên niên kỉ I TCN.

6. Năm 2009 là năm thuộc thiên niên kỉ 3.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài