Bài 3 trang 68 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 68 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy xác định phong tục tập quán ở cột bên phải là của dân tộc nào

Đề bài

Hãy xác định phong tục tập quán ở cột bên phải là của dân tộc nào (Chăm hay Việt - hoặc của cả Chăm và Việt) để điền vào cột bên trái.

Dân tộc

Phong tục, tập quán

 

Tục hoả táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay xuống biến.

 

Ở nhà sàn.

 

Tục ăn trầu cau.

 

Nhuộm răng đen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết

Dân tộc

Phong tục, tập quán

Chăm

Tục hoả táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay xuống biển.

Chăm và Việt

Ở nhà sàn.

Chăm và Việt

Tục ăn trầu cau.

Việt

Nhuộm răng đen.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài