Bài 3 trang 63 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 63 sách bài tập Lịch sử 6. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Lương của Triệu Quang Phục

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng kê dưới đây qua đó làm rõ diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Lương dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục. 

Thời gian

Sự kiện

Sau thất bại ở hồ Điển Triệt

 

 

Nhà Lương có loạn, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm lược. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Năm 603

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? và mục 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

Sau thất bại ở hồ Điển Triệt

Triệu Quang Phục lui quân về Dạ Trạch (Hưng Yên) lợi dụng địa hình ở đây tiến hành cuộc kháng chiến, gây cho địch nhiều thiệt hại.

Năm 550

Nhà Lương có loạn, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm luợc. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Năm 603

Quân Tùy tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử bị bao vây rồi bị bắt.

Loigiaihay.com
Quảng cáo

Gửi bài