Bài 3 trang 47 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 47 sách bài tập Lịch sử 6. Nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp

Đề bài

Hãy nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 3. Xã hội nguyên thủy, bài 12. Nước Văn Lang và bài 14+15. Nước Âu Lạc

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài