Bài 3 trang 45 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 45 sách bài tập Lịch sử 6. Nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải

Đề bài

Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm lược đã diễn ra như thế nào? và mục 5. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài