Bài 3 trang 40 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 40 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

1. ☐ Ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình,..là những phong tục của người Việt cổ.

2. ☐ Tín ngưỡng của người Việt cổ là thờ cúng các lực lượng tự nhiên như núi, sông, Mặt Trời, Mặt Trăng, đất, nước.

3. ☐ Các nhạc cụ người Việt thường sử dụng trong các lễ hội là trống đồng, chiêng, khèn,...

4. ☐ Nhà ở của cư dân Văn Lang là nhà ngói, xung quanh có tường rào bao bọc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có gì mới?

Lời giải chi tiết

Đ: 1, 2, 3;

S: 4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài