Bài 3 trang 4 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 4 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy quan sát các hình sau và chỉ rõ trong hình là loại tư liệu nào.

Đề bài

Hãy quan sát các hình sau và chỉ rõ trong hình là loại tư liệu nào?

1. Bia Tiến sĩ (Văn Miếu) là ...

2. Chữ tượng hình Ai Cập là ...

3. Công cụ, đồ dùng và đồ trang sức bằng đồng là ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?

Lời giải chi tiết

1. Tư liệu hiện vật.

2. Tư liệu chữ viết.

3. Tư liệu hiện vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài