Bài 3 trang 37 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét

Đề bài

Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

Lời giải chi tiết

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang

* Nhận xét:

- Là tổ chức nhà nước đầu tiên ở nước ta.

- Được tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

- Chưa có luật pháp và quân đội.

- Là tổ chức nhà nước đơn giản, sơ khai nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản của một nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 12: Nước Văn Lang
Gửi bài