Bài 3 trang 35 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy nối các ô với nhau theo hàng ngang cho phù hợp

Đề bài

Em hãy nối các ô với nhau theo hàng ngang cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài