Bài 3 trang 17 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 17 sách bài tập Lịch sử 6. Nối các công trình kiến trúc, điêu khắc cổ đại ở cột B

Đề bài

1. Hãy nối các công trình kiến trúc, điêu khắc cổ đại ở cột B với tên quốc gia ở cột A cho phù hợp.

 

 2. Hãy nối tên các nhà khoa học với các lĩnh vực khoa học cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Các dân tộc thời phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? và mục 2. Người Hi Lạo và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?

Lời giải chi tiết

1)

2)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6: Văn hóa cổ đại
Gửi bài