Bài 3 trang 14 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

Đề bài

Nối nội dung ở cột A với mốc thời gian hoặc nội dung ở cột B sao cho phù hợp:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô-ma gồm những giai cấp nào? 

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài