Bài 2 trang 9 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối nội dung ở cột A với mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối nội dung ở cột A với mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Con người đã xuất hiện như thế nào? và mục 2. Người tinh khôn sống thế nào?

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3: Xã hội nguyên thủy
Gửi bài