Giải bài 2 trang 87 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 87 vbt Địa lí 6, a) Em hãy nêu các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật. Những ảnh hưởng đó được biểu hiện như thế nào?

Đề bài

a) Em hãy nêu các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật. Những ảnh hưởng đó được biểu hiện như thế nào?

b) Em hãy lấy ví dụ minh họa ảnh hưởng của khí hậu đến sự phát triển và phân bố thực vật bằng cách hoàn thiện những câu dưới đây?

- Ở khu vực xích đạo/ với nhiều loài cây chen chúc/ nên thuận lợi cho sự phát triển của rừng rậm/ quanh năm có khí hậu nóng, ẩm/ mọc thành nhiều tầng.

- Có khí hậu giá lạnh gần như quanh năm/ là sinh trưởng được trong mùa hạ/ những miền gần cực/ và một số cây bụi thấp, nhỏ/ nên chỉ có các loại rêu, địa y.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức các nhân tố ảnh hưởng đến sinh vật - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật

- Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến thực vật. Mức độ nghèo nàn hay phong phú của thực vật chủ yếu do khí hậu quyết định.

- Đất đai: Các loại đất có các chất dinh dưỡng và phân bố khác nhau nên thực vật cũng mọc trên đất khác nhau.

- Địa hình: Ở các độ cao khác nhau (chân núi, sườn núi hay đỉnh núi), các dạng địa hình khác nhau (đồng bằng, đồi núi,…) cũng có các loại thực vật khác nhau.

- Các nhân tố khác (sông ngòi, thực vật, động vật).

b) Ví dụ minh họa ảnh hưởng của khí hậu đến sự phát triển và phân bố thực vật

- Ở khu vực xích đạo có khí hậu nóng, ẩm nên thuận lợi cho sự phát triển của rừng rậm với nhiều loài cây, mọc thành nhiều tầng.

- Ở khu vực gần cực có khí hậu giá lạnh gần như quanh năm nên thực vật phát triển rất khó khăn. Chỉ có các loại rêu, địa y và một số cây bụi thấp, nhỏ sinh trưởng được trong mùa hạ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài