Bài 2 trang 79 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 79 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ô ☐ trước các câu sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Ngô Quyền (898 - 944), người Hải Dương, cha là Ngô Mân, làm châu mục Hải Dương, là một tướng giỏi và được Dương Đình Nghệ tin yêu gả con gái cho.

2. ☐ Năm 938, vua Nam Hán chỉ huy một đạo quân thuỷ sang xâm lược nước ta.

3. ☐ Nước triều bắt đầu rút. Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

4. ☐ Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại, mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Lời giải chi tiết

Đúng: 3, 4

Sai: 1, 2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài