Bài 2 trang 76 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 76 sách bài tập Lịch sử 6. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Đề bài

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô  trước các câu sau.

1. ☐ Lợi dụng nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy, đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

2. ☐ Khúc Thừa Dụ xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối "chính sự cốt

3. ☐ Khúc Hạo gửi con trai là Khúc Thừa Mĩ sang Nam Hán làm con tin nhằm mục đích hoà hoãn để có thời gian củng cố chính quyền, xây dựng đất nước, phát triển lực lượng chuẩn bị kháng chiến.

4. ☐ Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng vua, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?, mục 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán  (930-932)

Lời giải chi tiết

Đúng: 1,3

Sai: 2, 4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài