Bài 2 trang 63 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 63 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Anh trai vua là Lý Thiên Bảo cùng Lý Phật Tử (một người trong họ và là tướng của Lý Nam Đế) đem một cánh quân lui về Thanh Hoá.

2. ☐ Triệu Quang Phục (con của Triệu Túc) là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí rất tin cậy.

3. ☐ Năm 560, nhà Lương có loạn, chớp thời cơ đó, nghĩa quân Lý Bí phản công đánh tan quân xâm lược. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi

4. ☐ Năm 603, mười vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân. Triệu Quang Phục bị vây hãm ở Cổ Loa, rồi bị bắt giải về Trung Quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? và mục 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 2

Sai: 3, 4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài