Bài 2 trang 61 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 61 sách bài tập Lịch sử 6. Nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp

Đề bài

Hãy nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài