Bài 2 trang 42 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần, năm 214 TCN, nước Âu Lạc thành lập.

2. ☐ Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, tổ chức lại nhà nước, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng cổ Loa, huyện Đông Anh - Hà Nội).

3. ☐ Năm 207 TCN, Thục Phán đã buộc vua Hùng phải nhường ngôi cho mình.

4. ☐ Hai vùng đất cũ của người Tây Âu và Lạc Việt được hợp thành nước mới có tên là Âu Lạc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc khán chiến chống quân Tần xâm lược đã diễn ra như thế nào? và mục 2. Nước Âu Lạc ra đời

Lời giải chi tiết

Đ: 2, 3, 4;

S: 1.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 14: Nước Âu Lạc
Gửi bài