Bài 2 trang 37 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 37 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang

Đề bài

Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải chi tiết

Những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang:

- Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, hình thành các bộ lạc lớn.

- Xã hội có sự phân hoá người giàu - người nghèo.

- Nhu cầu trị thuỷ, làm thuỷ lợi, đoàn kết để giải quyết xung đột giữa các bộ lạc và chống ngoại xâm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 12: Nước Văn Lang
Gửi bài