Bài 2 trang 12 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài